Welkom op de website van de Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek.


Wij bieden eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in het Gooi en de Vechtstreek.
Heeft u ons nodig voor een dier in nood? Bel dan 035 - 68 303 00
(tussen 22:00 en 08.00 alleen voor spoedgevallen)

 

bel ons nu

 

Home

Disclaimer

 

De Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op deze website. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Zij aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door De Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website(s) van De Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek.

Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd, bewerkt, overgedragen en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, (micro)film, via internet of intranet, op welke wijze

dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.