bel ons nu

 

Algemeen

Organisatie

Algemeen

De Dierenambulance Gooi en Vechtstreek is een vrijwilligersorganisatie met als doel hulpverlening

aan dieren in nood. Zowel huisdieren als in het wild levende dieren. Hiervoor zijn wij 24 uur per dag,

7 dagen per week, 365 dagen per jaar, beschikbaar. Er zijn drie dierenambulances beschikbaar.

Daarnaast registreert de Dierenambulance meldingen van vermiste en gevonden dieren.

De vrijwilligers werken als chauffeur en centralist en hebben taken achter de schermen. Ook de

leden van het bestuur zijn vrijwilligers.

 

De organisatie heeft 3 medewerkers in loondienst, van wie 2 (coördinatoren) in een duobaan.

 De teamleider: deze is verantwoordelijk voor de operationele organisatie: het betreft hier het

verlenen van eerste hulp en het vervoer van dieren en alles wat daarmee direct samenhangt.

 De coördinator dagelijkse dienst: deze stuurt het dagelijks werk van de chauffeurs en centralisten

aan.

 

Om de dieren veilig te vervoeren zijn drie ambulances beschikbaar.

Het werkgebied is de regio Gooi en Vechtstreek, kijk onder Organisatie --> Werkgebied

 

De Stichting Dierenambulance is door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende

instelling (ANBI)

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Zowel wat betreft de operationele als de financiële

organisatie.

Wij hebben het Keurmerk Diervervoer. (www.dierkeur.nl). Dit keurmerk maakt zichtbaar dat een

dierenambulanceorganisatie professioneel en met het juiste materieel werkt om gezelschapsdieren

en in het wild levende dieren (in nood) te vervoeren.

Wij mogen van het Centraal Bureau Fondsenwerving, de toezichthouder van goededoelen organisaties, het logo “erkend goed doel” voeren. Het gaat daarbij onder meer om kwaliteit en doelmatigheid van de organisatie, goed beheer van financiële middelen, een helder (financieel) jaarverslag, voorkomen van belangenverstrengeling

 

De Dierenambulance werkt samen met een groot aantal dierenartsen in de regio en met de

Dierenbescherming Midden Nederland. Hetzelfde geldt voor diverse opvangcentra, zoals

Dierenbeschermingscentrum Amersfoort, Dierentehuis ’t Hart in Soest, het Vogelhospitaal in

Naarden en andere gespecialiseerde organisaties voor de opvang van dieren, zoals de egelopvang en

eekhoornopvang. Verder werkt de Stichting samen met de brandweer en de politie; en met Amivedi,

waar vermiste en gevonden dieren worden geregistreerd.