bel ons nu

 

Jaarverslag

Hier kunt u het jaarverslag gratis downloaden.

 

2016     2015     2014

 

Desgewenst kunt u ook een papieren jaarverslag ontvangen.

Geínteresseerden kunnen het jaarverslag verkrijgen door overmaking
van € 10,00 op NL11SNSB0931070562 ten name van
Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek, onder vermelding van
jaarverslag en adresgegevens. Het verslag zal dan zo snel mogelijk worden toegezonden.

 

Klik hier om het papieren jaarverslag aan te vragen.