bel ons nu

 

Vacature Voorzitter Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek (DAGV)

                                                                     Vrijwiliger, 4 tot 6 uur per week

 

Voor onze vrijwilligersorganisatie, Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek, zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter.

 

In onze organisatie werken we met zo'n 40 dierenvrienden heel hard om dieren in noodsituaties te helpen. Doordat we allemaal gaan voor hetzelfde doel is er een enorm hecht team ontstaan bestaande uit enkele beroepskrachten en een flinke groep vrijwilligers, die zich gezamenlijk inzetten om de ambulances op de weg te krijgen en te houden en daarmee zieke en gewonde dieren, wees- en zwerfdieren te vervoeren naar dierenartsen, opvangadressen en eigenaars.

Op dit moment bestaat er een vacature voor de functie van voorzitter van het bestuur. Als voorzitter sta je niet alleen formeel aan het roer van de organisatie maar ben je ook het aanspreekpunt voor overheden en belangengroepen. Samen met de overige bestuursleden ontwikkel je het strategisch beleid, houd je toezicht op het werk van de leidinggevenden en leg je verantwoording af aan subsidiegevers, donateurs en andere belanghebbende partijen.

 

Wat zoeken wij precies?

 

Taakomschrijving 

Tot de taken van de voorzitter van DAGV behoren:

 •    het leiden van de vergaderingen van het bestuur

 •    het voeren van (functionerings-)gesprekken met medewerkers in loondienst

 •    het erop toezien dat alle leden van het bestuur tijdig de juiste informatie ontvangen

 •    het zorgen voor een goed samenspel tussen de bestuurders

 •    het onderhouden van contacten met de medebestuurders

 •    het onderhouden van structurele en regelmatige contacten met de teamleiding

 •    het (doen) onderhouden van contacten met relevante partijen, zoals gemeenten, hulpdiensten, dierenartsen en brancheorganisaties

 •    het zorgdragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van het bestuur

 •    het regisseren van het gehele toezichthoudend- en verantwoordingsproces

 

Kennis en vaardigheden

De voorzitter van DAGV:  

  •    beschikt over de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het leiden van vergaderingen voor het voeren 

  • van

  •    (functionerings)gesprekken en voor het coachend feedback bieden aan medebestuurders en teamleiding.

  •    beschikt over goede communicatieve eigenschappen, hij is immers degene die het bestuur representeert naar overheden, netwerkpartners

  •    en instanties.

  •    is een stimulerende factor in het bestuur en in de relatie naar anderen. Hij zorgt er voor dat het bestuur als team functioneert.

  •    is in staat de tussengrenzen en verbindingen tussen de diverse beleidsterreinen te zien en daarnaar te handelen, rekening houdend

  •    met de belangen van alle belanghebbende partijen

  •    is in tijden van crisis degene die het initiatief neemt en houdt. In geval van een conflict is hij in staat de juiste maatregelen te nemen

  •    ten einde het conflict te hanteren.

 

Overige functie-eisen

Verder verwachten wij van een voorzitter van de Stichting DAGV:

 •    dat hij het statutair vastgelegde doel van de Stichting DAGV onderschrijft

 •    dat hij het principe van de Code Wijffels en de Code Goed Bestuur van e SBF onderschrijft

 •    dat hij zich houdt aan de gedragscode(s) voor medewerkers van de Stichting DAGV

 •    dat hij geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties) heeft

 •    dat hij in staat is om een evenwichtige afweging van belangen te maken tussen de verschillende partijen waarmee hij te maken

 •    krijgt, inclusief dat van de dieren

 •    dat hij affiniteit heeft met en zicht heeft op ontwikkelingen in de “veterinaire en dierenwelzijnssector”

 •    dat hij in staat is te reflecteren op de eigen rol, positie, invloed en gedrag en jaarlijks het eigen functioneren te evalueren

 •    dat hij waar nodig de verantwoordelijkheid neemt om te voorzien in de eigen informatiebehoefte

 •    dat hij beschikt over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in een professionele organisatie

 •    dat hij is bereid tot verantwoording aan alle belanghebbende partijen waaronder de overige vrijwilligers en het personeel van DAGV,

 •    donateurs en subsidiënten;

 •    dat hij zich houdt aan wet- en regelgeving en transparant is in zijn doen en laten

 

Tijdsbesteding

Hoe veel tijd kost je dit en op welke momenten?

 •    Het bestuur vergadert ca. 8 keer per jaar in de avonduren, een vergadering duurt doorgaans twee uur

 •    Plenaire medewerkersvergaderingen en informatiebijeenkomsten vinden minimaal twee keer plaats in de avonduren

 •    Werkbesprekingen en netwerkoverleg met gemeentes, hulporganisaties e.d. vinden gewoonlijk plaats tijdens kantooruren

 •    Werkoverleg met de teamleiding en werkgroepen, functioneringsgesprekken e.d. vinden doorgaans plaats tijdens kantooruren,

 •    maar kunnen in overleg vaak ook ’s avonds worden ingepland

 •    Voorbereiding van vergaderingen, telefonisch overleg en overige administratieve werkzaamheden e.d. kunnen gewoonlijk van huis

 •    uit plaats vinden

 •    In totaal wordt de tijdsbesteding voor alle voorzitterstaken samen geschat op 4-6 uur per week

 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan een brief met je motivering en CV naar Iris Schotanus: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heb je verder nog vragen dan kun je telefonisch contact opnemen met Iris Schotanus 06-55792571.

 

NB. Voor de leesbaarheid is er in de tekst voor hij gekozen. Hier kan natuurlijk hij/zij voor worden gelezen.